सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
दाबि विरोध सम्बन्धि सुचना 2081-01-28 2081-02-03
कार्यक्रम सम्पन्न पश्चायत रकम भुक्तानीका लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु 2081-01-25 2081-03-10
कृषि तथा पशुपन्छी सामाग्रीको न्यूनतम मूल्य सहित सूचिकृत हुने सूचना 2080-12-28 Closed !!!

प्रकाशनहरु

कृषि तथा पशुपंन्छी एद्यमशिलता बिकास कार्यक्रम प्रस्ताप फाराम
स्याउ बगैचामा रोग किरा ब्यवस्थापन
बार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका २०७९/०८०
बार्षिक पुस्तिका २०७८/७९
उच्च घनत्व स्याउका बिरुवाको स्पेसिफिकेशन सम्बन्धमा
स्याउ बगैचामा रोग किरा ब्यवस्थापन
बार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका २०७९/०८०
बार्षिक पुस्तिका २०७८/७९
स्याउ सुपरजोन जुम्लाको परिचय
स्याउ र ओखरको व्यबसाियकरणका लागि स्याउ सुपरजोन जुम्लाले तय गरेको मार्गदर्शन
उच्च घनत्व स्याउका बिरुवाको स्पेसिफिकेशन सम्बन्धमा
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल
कृषि तथा पशुपंन्छी एद्यमशिलता बिकास कार्यक्रम प्रस्ताप फाराम
स्याउ र ओखर क्षेत्र बिस्तार सम्बन्धी फारम
सिचाई सम्बन्धी फारम
भण्डारण प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना सम्बन्धी फारम
नर्सरी श्रोत केन्द्र सम्बन्धी फारम