जम्मा सूचना: 26
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
मिनिटिलर/ उच्च घनत्व स्याउ विरुवा सूचना 2080-08-12 Closed !!!
उच्च घनत्व स्याउ विरुवा /मिनिटिलेरको सुचना 2080-08-11 Closed !!!
आ ब २०८०/८१ का कार्यक्रमका प्रस्तावनाको सुचना 2080-06-04 Closed !!!
क्याटलग सपिङ बिधिबाट मिनिटिलर खरिद सम्वन्धि प्रस्ताव आब्हानको सूचना 2079-11-28 Closed !!!
दोस्रो पटक सम्झौता गर्न आउने सूचना 2079-11-11 Closed !!!
कृषि सामाग्री तथा हिउँदे फलफूल बिरुवा 2079-10-18 Closed !!!
कार्यक्रम छनोट सम्वन्धमा । 2079-10-17 Closed !!!
कृषि यान्त्रीकरण (मिनिटिलर/पावरटिलर)प्रस्ताव आब्हान सम्वन्धी सूचना । 2079-10-11 Closed !!!
शिलबन्दी स्याउ/ओखर नर्सरीधनीहरु सूचिकृत तथा मूल्य प्रयोजनको लागि मूल्य सूचि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना 2079-09-18 Closed !!!
उच्च घनत्व स्याउ (गाला फुजी) जातका कृषक समुह उद्यमीहरु छनौट नामावली 2079-09-14 Closed !!!
सूचिकृत सम्बन्धी सूचना 2079-09-08 Closed !!!
अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-09-06 Closed !!!
पुनःअन्तर्वार्तामा सम्मिलित नगराइने सम्बन्धी सूचना 2079-09-04 Closed !!!
ना.प्रा.स.पदको लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2079-08-29 Closed !!!
उच्च घनत्वमा लगाइने बिरुवा आपूर्तिकर्ताहरुलाई सूचिकृत हुने बारे सूचना 2079-07-03 Closed !!!
ना.प्रा.स. पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना 2079-06-27 Closed !!!
ना.प्रा.स.पदको लागि उम्मेदवारको स्वीकृत नामावली 2079-06-07 Closed !!!
प्रस्ताव आहवान सम्बन्धी सूचना आ. व. २०७९/८० 2079-06-05 Closed !!!
आपूर्तिकर्ता सूचिकृत 2078-08-02 Closed !!!
कृषि औजार उपकरण 2078-08-01 Closed !!!